Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁူဝ်သိူဝ်ငဝ်းလၢႆးလီ

သၽႃးၸႄႈမိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူဝ်သိူဝ်သီႇပေႃႉ ငဝ်းလၢႆးလီ ၼူၵ်ႉယုင်းၸွမ်းလင် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ တီႈသီႇပေႃႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ငဝ်းလၢႆးလီဝႆႉ။ သွင်ပႃႇတီႇဢၼ်လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ်သုတ်း ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၼမ်းၼႃႈဝႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ႁူဝ်ပၢၵ်ႇထိုင်ႁိမ်းႁဵင် ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 09/11/2020 ၵၢၼ်ၼပ်ႉၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ တီႈသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ သၽႃးၸႄႈမိူင်း တင်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ငဝ်းလၢႆးလီ။ သွင်ပႃႇတီႇဢၼ်လႆႈၼမ် ႁူဝ်သိူဝ်တင်းၼူၵ်ႉယုင်းၼၼ်ႉ ၼူၵ်ႉယုင်း ၸွမ်းလင်ဝႆႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇထိုင်ႁိမ်းႁဵင်၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img