Tuesday, September 26, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁူမ်ႈၵၼ်

ႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ သၢင်ႇသီႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ် -SNLD လၢတ်ႈ

ၶၢဝ်ႇၽႄႈလၢမ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/11/2020 မီးၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ပဵၼ်လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ႁူမ်ႈၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/10/2020 ၊ သင်ဝႃႈဢွင်ႇပေႉၸိုင်တေၸႅၵ်ႇမႅင်ႈတီႈၼင်ႈၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လၢမ်းၽႄႈၼိူဝ် ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ။ တီႈလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၼၼ်ႉမီး ဢူးတၢၼ်းထေး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇလႄႈ...

ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵူၺ်း သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တင်းၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်

ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵွႆး သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တင်းၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတုၵ်းယွၼ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်တပ်ႉ SSPP လႄႈ RCSS သိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ႁႃလွင်ႈၶဝ်ႈၸႂ် ပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်သေ ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/05/2019 ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ၸုမ်းၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UP လႄႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img