Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉ ၸွမ်းၼႂ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉၼႂ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢႆလၢႆတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်း  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ   ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉ ၼႂ်းဝတ်ႉမႂ်ႇ၊ ဝတ်ႉဢႃးၶႃႇပုတ်ႉထလႄႈ ဝတ်ႉပႃႇလႅင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ   ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႃႈ ဝၢႆးလင်  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ   ၶိူဝ်းယႂ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ ႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇႁႅင်းၵူၼ်းမႃးပၵ်းပႂ်ႉၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆလၢႆတီႈဝႃႈၼႆ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img