Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁပ်ႉ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် MNA ႁပ်ႉဢဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ  မိူဝ်းတႃႈၵုင်ႈ ၵမ်းထူၼ်ႈသွင်

ဝၼ်းတီႈ 12/5/2020 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၼႆႉ ၶိူင်ႈမိၼ် Myanmar National Airlines တၢင်ႇဢဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 67 ၵေႃႉ ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိူဝ်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်တႄႉတႄႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသၢႆၵၢၼ်မိၼ်တၢင်ႇမိူင်း ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶၢင်ႉၶမ်ဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇပွၵ်ႈႁိူၼ်း ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img