Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လူႉသုမ်းၼမ်

ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လူႉသုမ်းၼမ်

ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင် တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 1:45 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင် ပဵၼ်လၢႆႁွင်ႈ တီႈၼႂ်း ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မႆႈယွၼ်ႉသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပလိၵ်ႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1...

Latest news

- Advertisement -spot_img