Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽႃႇၵႃးလူင်

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၺႃး ၵႃးလူင်ၵိုတ်းဝႆႉ တီႈလွႆပၢင်ၵႂၢႆးၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈတၢႆထင်တီႈ

ၼိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇမႃး တႃႈၶီႈလဵၵ်း - ၵဵင်းတုင် မိူင်းတႆးပွတ်းၶူင်း ၼၼ်ႉၵႃးသိပ်းသွင်လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ ၵွႆၵိုတ်းဝႆႉတီႈလွႆပၢင်ၵႂၢႆး ၊ ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသမ့်မႃးလေႃႇတမ် ၽႃႇၺႃး သေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 6/9/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ သွၼ်ႉၵၼ် လုၵ်ႉတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း မုင်ႈၸူးၵဵင်းတုင် လေႃႇတမ်ၽႃႇၺႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img