Sunday, March 26, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

SHRF  ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း လုင်းသူၺ်ႇပုၼ်းဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉ  

SHRF ၸီႉၸမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၵ်းလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်လႆႈၽၼ်းလုင်းသူၺ်ႇပုၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းထိုင်တီႈလႆႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/9/2022 ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ပေႃႉထုပ်ႉဢဝ်မိတ်ႈပၢတ်ႇၶေႃး ၵူၼ်းလဵင်ႉဝူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ယူမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽၼ်းၵူၼ်းၵေးသီးမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ပႆႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ

လုင်းသူၺ်ႇပုၼ်း ၵူၼ်းၵေးသီး ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽၼ်းသႂ်ႇ  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈယဵပ်ႉဢမ်ႇယွမ်း 40 ႁွႆးၼၼ်ႉ ယူတ်းယႃတူဝ်သဵင်ႈငိုၼ်းဝႆႉၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉမႃးၸွႆႈ 5 မိုၼ်ႇပျႃးၵူၺ်း။ လုင်းသူၺ်ႇပုၼ်း ဢႃယု 67 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ယူမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽၼ်း    တီႈတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img