Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တီႈမူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ

ၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ်တီႈမူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ

တေႃႈလဵဝ် ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ဢမ်ႇၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ႁဵတ်း ၵၢၼ်တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2020 မႃး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၽႄႈ ၸပ်းဝႆးတီႈမိူင်းဝူႊႁၢၼ်ႊလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶႄႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးသေ ဢမ်ႇၵႃးပိၵ်ႉၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်။ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း၊ ႁူင်းၸၢၵ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႆႈဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img