Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽဵင်းၵႂၢမ်းဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉ

မေႃၵႂၢမ်းတႆး “ထႅမ်ၶိူဝ်း” တႅမ်ႈ/ ႁွင်ႉၽဵင်းဝၢၵ်ႇထိုင် ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉ  

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းပၢႆးမွၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈလႆႈပၼ်ႇၵၢၼ်လီ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းမၢင်ၸိူဝ်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈတီႉၺွပ်းဝႆႉ ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈမီးၼမ် ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးထႅမ် ၶိူဝ်းၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈတီႉၺွပ်းဝႆႉ မတ်ႉတႃ 505 (က) သေ ထိုင်တီႈလႆႈပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်။ ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းၸၢႆးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈလၢႆဢၼ်သေ ၵူၺ်းၵႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img