Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽေးဢုပၢတ်ႈၾႆးမႆႈ

လူတ်ႉၵႃးတေႃႉသူင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈၾႆးမႆႈ ၵူၼ်းတၢႆ 20 ၵေႃႉ

လူတ်ႉၿတ်ႊသ် တေႃႉသူင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၵုင်းထဵပ်ႈ မႃးတေႃႇဝႂ်ဝီႊသႃႊ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ (ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ) ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တၢၵ်ႇ-မႄႈသွတ်ႇ၊ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 20 ၵေႃႉ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း 1 ၵေႃႉ၊ လွတ်ႈသၢႆၸႂ် 29 ၵေႃႉ။ ၽေးဢုပၢတ်ႈ ၾႆးမႆႈလူတ်ႉၵႃး/လူတ်ႉၿတ်ႊသ်သွင်ၸၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တီႈဢိူင်ႇမႄႈထေႃႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းတၢၵ်ႇ-မႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img