Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး

တႃႇတေၶဝ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈ ၸုမ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လႆႈတူၵ်ႇလၢတ်ႈတုၵ်း ယွၼ်းတီႈၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးထႅင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၶဝ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ႁွင်ႈပၢင်ၵုမ်သၽႃး လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း။ တႃႇတေမႃးဢဝ်ၶၢဝ်ႇတီႈၼႂ်း သၽႃးၵူၺ်း ယင်းလႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈလၢႆလၢႆၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၶုၼ်ႇယႃႇၸႃႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၸုမ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ၶဝ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇလႆႈ ထိုင်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇ MRTV တင်း Sky...

Latest news

- Advertisement -spot_img