Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်  ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီမႃးၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း  ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈၵူဝ်ႁေ ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၵိၼ် ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၼွၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ  ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃး ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁေႉတၢင်းဝႆႉ ႁိမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ၼႂ်းပွၵ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ “ၵူၼ်းႁၢႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၢၼ်းၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼၼ်ႉ။ မၼ်းဢမ်ႇၵိုတ်းပၼ်လႄႈ ၺႃးယိုဝ်း 2 ၵမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေတၢႆၵႂႃႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img