Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼႅင်ႇသၢၼ်ၶဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း BNI

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 3 ဢၢၼ် ထုၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇပိၵ်ႉ

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၸုမ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း သၢမ်ဢၼ် ၶွင်လုၵ်ႈၸုမ်း  BNI  ၺႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ပိၵ်ႉ  ယူႇတီႈ BNI ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပိုတ်ႇၶိုၼ်းၽႂ်းၽႂ်း ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 29/3/2020 ၼႆႉ ၸုမ်းၼႅင်ႇသၢၼ်ၶဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း BNI ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 23-24/3/2020 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႅပ်ႉသၢႆႉၾၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img