Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼႂ်းၶွၵ်ႈ

ပလိၵ်ႈထႆး ၵၼ်ႉၸၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တိုၵ်ႉတူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈၸႄႈတွၼ်ႈ သူႇရတ်ႉထႃႇၼီႇၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈထႆးၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 21 ပီပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၺႃးတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈဢမုၶတီးယႃႈမဝ်းၵမ်သေ တူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈ ၸႄႈတွၼ်ႉသူႇရတ်ႉထႃႇၼီႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 1 မူင်းၶိုင်ႈ ပလိၵ်ႈထႆးမႃးႁွင်ႉဢဝ်မၼ်းၼၢင်းဢွၵ်ႇႁွင်ႈၶင်ၵႂႃႇသေ ၵႂႃႇၵတ်ႉၸၼ်တေႃႇထိုင်မွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ။ ၶၢဝ်ႇထႆး The Nation ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img