Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼၢင်းၺူဝ်ႇမီႇဢွင်ႇ

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၶွၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈတီႈမိူင်းတူၼ် ၶိုၼ်းလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း။ ၼၢင်းၺူဝ်ႇမီႇဢွင်ႇ ဢႃယု 40 ပီပၢႆ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းသေ ၺႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉလူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 (ၵ) ယဝ့် တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၶွၵ်ႈဝႆ့ၼၼ့် ၶိုၼ်းလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/1/2023 ၼႂ်းဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ။ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၼၢင်းၺူဝ်ႇမီႇဢွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img