Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼ်းၼုမ်ႇ

ၶႂ်ႈလႆႈၽူႈၼမ်းလီၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ထုၵ်ႇဝႆႉ ၵႃႈၶၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၵႆႉလႆႈငိၼ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ဝႃႈ “ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ” ၼႆလႄႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇ ပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းသေ ပႃးဝႆႉဝႃႈ - ပေႃးဢႃယုတဵမ် 18 ပီ တၵ်းတေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း သင်ဝႃႈ တွပ်ႇထဵင်/ပၢႆႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img