Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼိဝ်းၶလီႊယႃႊ

ဢိတ်ႉသရေႊလႄႈဢီႊရၼ်ႊ ယိုဝ်းၵၼ်

မိူင်းဢိတ်ႉသရေး တႄႇပိုတ်းယိုဝ်းမိူင်းဢီႊရၼ်ႊ၊ ၸႂ်ႉပႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်မိသ်ႊသၢႆႊထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇၼႆ ၶၢဝ်ႇ ABC - CNN ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ဢၼ်ဢိတ်ႉသရေႊ ယိုဝ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဝ်ႉမၢႆယိူင်းၸူး ႁူင်းၸၢၵ်ႈၼိဝ်းၶလီႊယႃႊ ၶွင်မိူင်းဢီႊရၼ်ႊ လႄႈ မီးလွင်ႈလူႉၵွႆၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ႁႅင်း ၵွၼ်ႇၼႃႈဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ မိူင်းဢီႊရၼ်ႊ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းလႄႈ ၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလမ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img