Thursday, April 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉႁူးပႃဝႅၼ်

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးသၢၼ်ၶတ်း သိုဝ်ႇတူၵ်ႇတၵ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းသင်ႇႁၢမ်ႈ ၵျွင်းသြႃႇထၢၵ်ႈထူမ်လိၼ်ၼမ်ႉႁူး

ၵျွင်းသြႃႇထၢၵ်ႈ ဢူးမွင်ႇၸူဝ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ထူမ်လိၼ် တီႈၼမ်ႉႁူးပႃဝႅၼ် ဢၢၼ်းဢဝ်ႁဵတ်းတီႈလိၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး  ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ယႃႉႁူဝ်ၼမ်ႉတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇဢွၼ်ႊလၢႆႊၵေႃႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉၽႄႈၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းႁွင်ႉတၵ်ႉ သင်ၵိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။  ဝၼ်းတီႈ 5/12/2022 ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး ဢူးမွင်ႇၸူဝ်း ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၵဝ်ႇ (ၵျွင်းသြႃႇထၢၵ်ႈ) ဢၼ်ထူမ်လိၼ်တီႈၼမ်ႉႁူးပႃဝႅၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵိုတ်းဝႆႉၵမ်းလဵဝ်၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img