Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉၼွင်မိူင်းပၢႆးထူမ်ႈၼႃး

ၾၢႆမိူင်းပၢႆးလူၼ်ႉ ထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၾၢႆၶုၼ် ဢမ်ႇယွမ်း မိုၼ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾၢႆမိူင်းပၢႆး လႆထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် လူႉ သုမ်းဢမ်ႇယွမ်း မိုၼ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ။ ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၾၢႆမိူင်းပၢႆး ယိုင်ႈၶိုၼ်ႈ လႆထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈၼႃး ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ ၼႃးမၢင်တူင်ႈ ယွၼ်ႉလႆႈသွမ်ႈတူၵ်းလိုၼ်းလႄႈ တူၼ်ႈၶဝ်ႈ ပႆႇတၼ်းလိူင် ၸဝ်ႈၼႃး မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇတၼ်းဢဝ်ၶိုတ်း၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img