Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈ

သဵၼ်ႈတၢင်း တူၼ်ႈတီး – မိူင်းပွၼ်ပိၵ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈ  

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA ၼႂ်းၵႄႈႁူဝ်ပူင်း - မိူင်းပွၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ 1 လိတ်ႊလႂ်ထိုင် 3,900 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/2/2024 ၼၼ်ႉမႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img