Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸၢႆးတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ယႃႈမႃႉသႂ်ႇၼႂ်းၼေႃႇသေ ၶၢမ်ႈၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်ၺႃးပလိၵ်ႈမႄႈသၢႆတီႉ

ၸၢႆးတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ယႃႈမႃႉသႂ်ႇၼႂ်းၼေႃႇသေ ၶၢမ်ႈၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်ၺႃးပလိၵ်ႈမႄႈသၢႆတီႉ

ၸၢႆးတႆး သႅၼ်းဢႃယု 25 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ယႃႈမႃႉ သႂ်ႇၼႂ်းထူင်ၼေႃႇသေ ၶၢမ်ႈၶူဝ်လႅၼ်လိၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်း။ ဝၼ်းတီႈ 10/08/2018 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesai ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၼိူဝ်ၶူဝ်    မိုတ်ႈၵိုဝ်းမႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽွင်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img