Tuesday, June 18, 2024

ၸၢႆးတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ယႃႈမႃႉသႂ်ႇၼႂ်းၼေႃႇသေ ၶၢမ်ႈၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်ၺႃးပလိၵ်ႈမႄႈသၢႆတီႉ

Must read

ၸၢႆးတႆး သႅၼ်းဢႃယု 25 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ယႃႈမႃႉ သႂ်ႇၼႂ်းထူင်ၼေႃႇသေ ၶၢမ်ႈၶူဝ်လႅၼ်လိၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်း။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 10/08/2018 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesai ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၼိူဝ်ၶူဝ်    မိုတ်ႈၵိုဝ်းမႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽွင်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၸၢႆးႁူင် ယိပ်းသႃႉသီၶဵဝ် သႂ်ႇဝႆႉထူင် ၼေႃႇၵႅင် လုၵ်ႉတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းတေၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမႄႈသၢႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထၢင်ႇထိူမ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ယႃႈမႃႉလႄႈ တီႉဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးဝႆႉဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၵူတ်ႇထတ်းယဝ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ယႃႈမႃႉ ဢၼ်ဢဝ်သိူင်ႇဝႆႉၼႂ်းထူင်ၼေႃႇၵႅင်ၼၼ်ႉမီး 50 ထူင် ၼိုင်ႈထူင်လႂ်မီး 200 မဵတ်ႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 10,000 မဵတ်ႉ ။

ၸၢႆးႁူင် ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ယိပ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်၊ တီႈယူႇၼႂ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈဢိူင်ႇၻွၼ်းၵႅဝ်ႈ ၸႄႈ ဝဵင်းသႃရႃႊၽီႊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး တွၼ်ႈၼိူဝ် ။

ယၢမ်းလဵဝ်ပလိၵ်ႈထႆး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸင်ႇတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် တူဝ်မၼ်းၸၢႆးဝႆႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ မႄႈသၢႆသေ တေ   သိုပ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇ ၵုမ်းၶင်ထတ်းထၢမ်တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း