Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ထၼု

ၶွမ်ႊပၼီႊဢမ်ႇပွင်ႇထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈၶုတ်းႁႄႈ ၼႂ်းသူၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်လီ

တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ (ဢၼ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ပၼ်ဝႆႉပဵၼ်) ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ထၼု ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊဝၼ်းပျေႉ ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး ၸဝ်ႈသူၼ်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ  ၶဝ်ႈ ၶုတ်းႁႄႈတူၺ်းၼႂ်းသူၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇပေႃးၸႂ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ မႃးၸၢမ်းၶုတ်းတူၺ်း တႃႇဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်ႇ ယွၼ်းၶႂၢင်ႉ ဢၼုယၢတ်ႈၶုတ်းႁႄႈ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ   - ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img