Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸၢဝ်းဝႃႉ ထုင်ႉၸၢၼ်း မွၵ်ႈ 40 ၵိၼ်ၺႃးၼမ်ႉဢမ်ႇမူတ်းသႂ် ပဵၼ်သွင်ႁူၼ် လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃမိူင်းထႆး

ၸၢဝ်းဝႃႉ ထုင်ႉၸၢၼ်း မွၵ်ႈ 40 ၵိၼ်ၺႃးၼမ်ႉဢမ်ႇမူတ်းသႂ် ပဵၼ်သွင်ႁူၼ် လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃမိူင်းထႆး

ၸၢဝ်းဝႃႉ 39 ၵေႃႉ ထုင်ႉမိူင်းတူၼ် ၵိၼ်ၺႃးၼမ်ႉဢမ်ႇမူတ်းသႂ်သေ ပဵၼ်ႁၢၵ်ႈသွင်ႁူၼ် လႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် ႁူင်းယႃပၢင်မၢၵ်ႇၽႃႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 29/7/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းဝႃႉ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း UWSA တၢင်း ပွတ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img