Saturday, June 22, 2024

ၸၢဝ်းဝႃႉ ထုင်ႉၸၢၼ်း မွၵ်ႈ 40 ၵိၼ်ၺႃးၼမ်ႉဢမ်ႇမူတ်းသႂ် ပဵၼ်သွင်ႁူၼ် လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃမိူင်းထႆး

Must read

ၸၢဝ်းဝႃႉ 39 ၵေႃႉ ထုင်ႉမိူင်းတူၼ် ၵိၼ်ၺႃးၼမ်ႉဢမ်ႇမူတ်းသႂ်သေ ပဵၼ်ႁၢၵ်ႈသွင်ႁူၼ် လႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် ႁူင်းယႃပၢင်မၢၵ်ႇၽႃႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး။

Photo by – The Nation/ ၸၢဝ်းဝႃႉ ဢၼ်ၵိၼ်ၺႃးၼမ်ႉဢမ်ႇမူတ်းသႂ်သေ ၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈပၢင်မၢၵ်ႇၽႃႈ

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 29/7/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းဝႃႉ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း UWSA တၢင်း ပွတ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်း ၵၼ် တင်းဝၢၼ်ႈမႆႉလၼ်း ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ၵိၼ်ၺႃးၼမ်ႉဢမ်ႇမူတ်းသႂ်သေ ပဵၼ်ၶီႈႁၢၵ်ႈသွင်ႁူၼ်၊ မဝ်းမိင်း လိုမ်းတူဝ်၊ တွင်ႉၸဵပ်းသေ လႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉသူင်ႇၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃပၢင်မၢၵ်ႇၽႃႈ မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး။

- Subscription -

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Nation ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းဝႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 11 ၵေႃႉ လႆႈသူင်ႇ ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃပၢင်မၢၵ်ႇၽႃႈ။ ထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းပၢႆသမ်ႉ လႆႈသူင်ႇထႅင်ႈ 28 ၵေႃႉ တင်းမူတ်း 39 ၵေႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသူတ်ႇ (ထႆး) ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ“ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ်ဝႃႈ ၸၢဝ်းဝႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးယူတ်းယႃတူဝ် တီႈ ႁူင်းယႃပၢင်မၢၵ်ႇၽႃႈၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ႁူတ်းယႃႈၶႃႈမူင်ႈမႅင်း တီႈသူၼ်ႁႆႈၶဝ်သေ ယွၼ်ႉသူၼ်ႁႆႈၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးၾၢႆႇ ၼိူဝ် ၼမ်ႉႁွင်ႈဢၼ်ၶဝ်ၵိၼ်ၸႂ်ႉလႄႈ ထိုင်ၶၢဝ်းၾူၼ်မႃး ယႃႈယႃဢၼ်ၶဝ်ႁူတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၸိုမ်းလႆၶဝ်ႈမႄႈၼမ်ႉ။ ၸိူဝ်း ၶဝ်သမ်ႉ ၵိၼ်ၺႃးၶိုၼ်းလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢဝ်းဝႃႉ 39 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၶီႈႁၢၵ်ႈသွင်ႁူၼ်၊ မဝ်းမိင်း၊ တွင်ႉၸဵပ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 37 ၵေႃႉ၊ ၽူႈ ယိင်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း