Wednesday, April 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်

TNLA ၸၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်ယိုတ်းလႆႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸၢမ်းယိုဝ်းတူၺ်း ၵွင်ႈလူင် 3-4 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ တိၼ်လွႆမၢၼ်ႈဝဵင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ဢွၵ်ႇတပ်ႉၵႂႃႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img