Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၶမ်ၼႂ်းထမ်ႈ

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ၸီ့သင်ႇၾၢႆႇသိုၵ်း၊ ပလိၵ်ႈၼွၼ်းထိူၼ်ႇ ပႂ့်တူၺ်းၾႆးပႃႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ထိုင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ၸီ့သင်ႇသိုၵ်း၊ တပ့်ပလိၵ်ႈႁႂ်ႈဢွၵ်ႇတၢင်း ၼွၼ်းထိူၼ်ႇပႂ့်တူၺ်းၾႆးပႃႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ႁႃလၢႆးတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃဢၢႆၵွင့်ဢၢႆၵႂၼ်း ။   ဝၼ်းတီႈ 02/04/2019 ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းထႆးလႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းထိုင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇသေ ႁူပ့်ထူပ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၶမ်ၼႂ်းထမ်ႈ

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊလႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇတီႈထမ်ႈလူင်ၼၢင်းၼွၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 29/06/2018 ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊလႄႈ ၸုမ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇသူႇၸႂ်းပၼ်ႁႅင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းႁႃတူဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 12 ၵေႃႉလႄႈ ၶူးၾိုၵ်းသွၼ် 1 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ13 ၵေႃႉ ဢၼ်ႁၢႆၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထမ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/06/2018။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉထိုင်မႃးဝၼ်းထူၼ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img