Monday, July 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ၽႂ်ပၼ်ၶၢဝ်ႇ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ တေတွၼ်ႈသူး

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ၽႂ်ပၼ်ၶၢဝ်ႇ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ တေတွၼ်ႈသူး

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ၽူႈလႂ်ပၼ်ၶၢဝ်ႇၸူးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လွင်ႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈၸိုင် တေ တွၼ်ႈပၼ်ငိုၼ်းသူး/ရၢင်းဝလ်း ပၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2018 ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းတီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ဝႃႈ သင်ၽူႈလႂ် ပၼ်ၶၢဝ်ႇၸူးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၸိုင်၊ သင်ပလိၵ်ႈၶဝ် တီႉလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေတွၼ်ႈပၼ်ငိုၼ်းသူး/ရၢင်းဝလ်း တီႈၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈဢၼ်ၵႂႃႇတီႉၺွပ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးၵိုင်ႇထိူၵ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img