Tuesday, June 18, 2024

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ၽႂ်ပၼ်ၶၢဝ်ႇ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ တေတွၼ်ႈသူး

Must read

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ၽူႈလႂ်ပၼ်ၶၢဝ်ႇၸူးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လွင်ႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈၸိုင် တေ တွၼ်ႈပၼ်ငိုၼ်းသူး/ရၢင်းဝလ်း ပၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 26/06/2018 ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းတီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ဝႃႈ သင်ၽူႈလႂ် ပၼ်ၶၢဝ်ႇၸူးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၸိုင်၊ သင်ပလိၵ်ႈၶဝ် တီႉလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေတွၼ်ႈပၼ်ငိုၼ်းသူး/ရၢင်းဝလ်း တီႈၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈဢၼ်ၵႂႃႇတီႉၺွပ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးၵိုင်ႇထိူၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈပႃးမႃး ၼႂ်းၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးထိုင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၸိုင် သင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ငိုၼ်းၶမ်း ဢၼ်ႁုပ်ႈလႆႈမႃးတီႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈၼၼ်ႉ တေယုၵ်ႉယွင်ႈမွပ်ႈသူး/ရၢင်းဝလ်းပၼ် ၵူၼ်းပၼ်ၶၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈပေႃးၵိုင်ႇတၢၼ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶဝ်တေမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ပေႃးတေတိူဝ်းထိုင်တီႈလႆႈၼၼ်ႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၸုမ်းပ လိၵ်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ဝႆႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈမုလ်း ဢၼ်ယူႇတီႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႅင်ႈမႃးသေ ယူႇတီႈလုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈတေပွႆႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၵမ်းလဵဝ်” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းပလိၵ်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ် လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈၸုမ်းမႂ်ႇ ၸုမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇ ၵၼ်တင်းၸုမ်းပလိၵ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၵဝ်ႇ။ ၸုမ်းပလိၵ်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ တေတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇလႆႈၶၼ်ၽႂ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 26 ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇလႄႈ တူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽဝ်ပႅတ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ တႃႇ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 253,324 လၢၼ်ႉပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း