Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်း ၶၢဝ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပႃးၵႂႃႇငိုၼ်းၶမ်း တင်းၼမ်

ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်း ၶၢဝ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပႃးၵႂႃႇငိုၼ်းၶမ်း တင်းၼမ်

ၸူၼ်ပႃးမိတ်ႈၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 9 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းၵႂႃႇ တင်းၼမ်၊ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 14/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ယိပ်းမိတ်ႈသေ ၶဝ်ႈ ၸူၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 9 ၼႃႈလိၼ် 5 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဢဝ်မိတ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img