Tuesday, May 21, 2024

ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်း ၶၢဝ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပႃးၵႂႃႇငိုၼ်းၶမ်း တင်းၼမ်

Must read

ၸူၼ်ပႃးမိတ်ႈၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 9 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းၵႂႃႇ တင်းၼမ်၊ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 14/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ယိပ်းမိတ်ႈသေ ၶဝ်ႈ ၸူၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 9 ၼႃႈလိၼ် 5 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဢဝ်မိတ်ႉ ငႃၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်း ၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢၼ်တိုဝ်းႁွႆႈဝႆႉၸွမ်းတူဝ် ပႃးတင်း ငိုၼ်း 15 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ၵူဝ်ႇသေႇယႃထုၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ဝၼ်းၼၼ်ႉ တီႈႁိူၼ်းမီး မေးၶႃႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လဵၵ်ႉၶႃႈ တိုၵ်ႉႁႃလႆႈ 10 လိူၼ်ၵူၺ်း။ ၸူၼ်ၼၼ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးၼိူဝ်ႁိူၼ်း ဢဝ်မိတ်ႈငႃ မေးၶႃႈႁဝ်းသေ ၸူၼ် ဢဝ်ၶမ်းဢၼ်မေးၶႃႈ သႂ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ပႃးငိုၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ15 သႅၼ်ပျႃး။ ၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၾၢႆႇပလိၵ်ႈၶဝ် ပႆႇတီႉလႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇပလိၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလႃႉဢွင်ႇ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 9 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် ယူႇတႃႇသေႇ။ ၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ယင်းပႆႇတီႉလႆႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ တေပႂ်ႉႁိူၼ်းၵေႃႉလဵဝ်ယင်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁတ်းယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵေႃႈၼမ် တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်လီၵူဝ်ဝႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် မီးတင်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး၊ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ႁုၵ်ႉ ၸၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵေႃႈၼမ်။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇယိပ်းမိတ်ႈသေ လႄႇႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ဢဝ်မိတ်ႈလမ်းၾၼ်း ၵူၼ်းပႆၸွမ်းတၢင်းၵေႃႈယၢမ်ႈမီးမႃး ယွၼ်ႉၼၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမႆႈၸႂ်ယူႇတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း