Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ

ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ

ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁေႉႁၢမ်ႈပွတ်းတၢင်းသေ ၸူၼ်ႁိမ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု14 ပွၵ်ႉဝဵင်းၵွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ(တီႈၵျူႊသျိၼ်ႊ)သေပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ  ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢၢၼ်းၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ပွတ်းတၢင်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်လႄႈ ၸူၼ်ဢမ်ႇတၼ်းဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ  ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၸႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၼၼ်ႉ ၵႂႃႇသူင်ႇမၼ်းတီႈ  တၢင်းၶဝ်ႈတူင်ႈၼႃးပိူၼ်ႈ...

ၸၢႆးလႃႈသဵဝ်ႈၺႃးၽၼ်းသေဢၢၼ်းၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/7/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၽၼ်း တီႈပွၵ်ႉ 10 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းၸၢႆးႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၢၼ်း ပွၵ်ႈႁိူၼ်း။ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “   ဢွင်ႈတီႈဢၼ်မၼ်းၺႃးၽၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လပ်းသိင်ႇဝႆႉ။ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈသေ တေပွၵ်ႈႁိူၼ်း ။ၵူၼ်းမႃးႁႄႉတၢင်း မီး...

Latest news

- Advertisement -spot_img