Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈထုင်ႉမၢဝ်း ႁဵတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ(ဝႂ်ပိဝ်) ၸႅၵ်ႇပိုၼ် သၢၼ်ၶတ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈဢၼ်ၸႂ်ႉၶူဝ်းထၢတ်ႈ

ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈထုင်ႉမၢဝ်း ႁဵတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ(ဝႂ်ပိဝ်) ၸႅၵ်ႇပိုၼ် သၢၼ်ၶတ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈဢၼ်ၸႂ်ႉၶူဝ်းထၢတ်ႈ

(ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ - သူင်ႇၶၢဝ်ႇ) ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ထုင်ႉမၢဝ်း ႁဵတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈဝူၺ်ႇႁင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်း ႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵႄးၼမ်ႉမၢဝ်း။ ဝၼ်းတီႈ 24/10/2019 ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈထုင်ႉမၢဝ်း ၸႅၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈဝႂ်ဝိဝ်ဢၼ် သၢၼ်ၶတ်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈၸေႈ၊ ၵိူဝ်ဝၢၼ် ၊ ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႉ လႄႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶူဝ်းထၢတ်ႈၶႅမ်ႊမီႊ (Chemical) ႁဵတ်းၵၢၼ်တင်းသဵင်ႈ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ယုၵ်း ယၵ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img