Tuesday, October 3, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်းတီႈယူႇပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်းတီႈယူႇပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး ဝဵင်းမူႇၸေႊ

မီးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ဢွင်ႈတီႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ၸေႃႇ ၸႄႈဝဵင်း မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 23/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း/ ၸုမ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ဢွင်ႈတီႈၸုမ်းပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ၸေႃႇ ၼႂ်ႈၵႄႈမၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း - ပွၵ်ႉၸွၼ်ၸေႃႇ ၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉၶမ်း -...

Latest news

- Advertisement -spot_img