Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸုမ်းတႆးၵေႃႉလီလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလၢႆးၶႃႈ

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ၶွၼ်ႈၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းတွင်း ၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိူဝ်းၺႃးၽေးၼမ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈငိုၼ်းတွင်း၊ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသေ ဝၢင်းၽႅၼ်တေၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ - သီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈလုပ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 11/06/2018 ၸုမ်းတႆးၵေႃႉလီလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁပ်ႉဢဝ်ငိုၼ်း ၊ၶဝ်ႈ ၊ ၽၵ်း ၊ ၼမ်ႉမီႇၼမ်ႉမၼ်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းတိုဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈသေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးတီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸၢႆးယွတ်ႈၽိူဝ်ၼုမ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img