Thursday, May 30, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ၶွၼ်ႈၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းတွင်း ၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိူဝ်းၺႃးၽေးၼမ်ႉ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈငိုၼ်းတွင်း၊ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသေ ဝၢင်းၽႅၼ်တေၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ – သီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈလုပ်ႇ ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 11/06/2018 ၸုမ်းတႆးၵေႃႉလီလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁပ်ႉဢဝ်ငိုၼ်း ၊ၶဝ်ႈ ၊ ၽၵ်း ၊ ၼမ်ႉမီႇၼမ်ႉမၼ်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းတိုဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈသေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးတီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၸၢႆးယွတ်ႈၽိူဝ်ၼုမ်ႇ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းတႆးၵေႃႉလီ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈႁဝ်းပီႈၼွင်ႉတႆးၼင်ႇၵၼ် ယူႇတီႈလႂ်ပွတ်းလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇပွႆႇၽႃႈပႅတ်ႈၵၼ် မိူဝ်ႈသေတီႈတီႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၼၼ်ႉ  ၸွႆႈၵၼ်လႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇမီးဝႆႉဝႃႈ ၼူၵ်ႉဢွၼ်ႇပေႉလႅမ်ႈၶႃး ၸၢင်ႉငႃးပေႉတုမ်မႆႉၼႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈၵႃႈႁိုဝ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ႁဝ်းၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 05 – 07/06/2018 ၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်း ထူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်း ၼမ်ႉလၼ်ႈ တင်း 11 ပွၵ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ ၼမ်ႉလွႆလႆၼွင်းထူမ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ် ။ လိူဝ်သေၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈယဝ်ႉ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း