Monday, July 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸုမ်းတၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁွတ်ႈထိုင်လၢႆးၶႃႈ ၵမ်ႉၸွႆႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၶၼ်ငိုၼ်းၼပ်ႉလၢၼ်ႉ

ၸုမ်းတၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁွတ်ႈထိုင်လၢႆးၶႃႈ ၵမ်ႉၸွႆႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၶၼ်ငိုၼ်းၼပ်ႉလၢၼ်ႉ

ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ /ထုင်ႉမၢဝ်း ႁွတ်ႈထိုင်မႃး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသေ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈ ၼမ်ႉတၢင်း ၵိၼ် ငိုၼ်းတွင်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 03/07/2018 ၸုမ်းမွၵ်ႇသၢဝ်းႁႃႈႁဵင်လႄႈ ႁူမ်ႈႁႅင်းတႆးပရႁိတ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁွတ်ႈထိုင် မႃးမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသေ ၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၵွင်းဝူဝ်းလူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img