Tuesday, June 18, 2024

ၸုမ်းတၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁွတ်ႈထိုင်လၢႆးၶႃႈ ၵမ်ႉၸွႆႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၶၼ်ငိုၼ်းၼပ်ႉလၢၼ်ႉ

Must read

ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ /ထုင်ႉမၢဝ်း ႁွတ်ႈထိုင်မႃး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသေ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈ ၼမ်ႉတၢင်း ၵိၼ် ငိုၼ်းတွင်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။


ဝၼ်းတီႈ 03/07/2018 ၸုမ်းမွၵ်ႇသၢဝ်းႁႃႈႁဵင်လႄႈ ႁူမ်ႈႁႅင်းတႆးပရႁိတ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁွတ်ႈထိုင် မႃးမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသေ ၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၵွင်းဝူဝ်းလူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တူဝ်ငိုၼ်း 400,000 (သီႇသႅၼ်ၵျၢတ်ႉ) ၊ တႃႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထုင်ႉယိူင်း သမ်ႉ 600,000 (ႁူၵ်းသႅၼ်ၵျၢတ်ႉ) ဢိၵ်ႇၶိူင်ႈၸႂ်ႉ ၶူဝ်းတိုဝ်း ပႃးၸဵမ် ၶဝ်ႈသၢၼ် ၊ ၼမ်ႉမၼ်း ၊ ၽၵ်းသူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ – တႃႇႁူင်းႁဵၼ်းတင်းသွင်လင်။

- Subscription -

ၸၢႆးလႅင်းႁိူင်း တီႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်လႆႈႁၼ်ပီႈၼွင်ႉ ထုင်ႉမၢဝ်းႁဝ်း မႃးၸွႆႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း တေၶိုၼ်း ယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယွၼ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၸႂ်ၸွႆႈ ထႅမ်ၼမ် ၼမ်သေၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇသွၼ်မႃး လႆႈပီၼိုင်ႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈပီ ပူၼ်ႉမႃး လုၵ်ႈႁဵၼ်း မီး 30 ပၢႆ။ ပီၼႆႉသမ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 60 ပၢႆ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸၼ်ႉလိၵ်ႈ မႄးၶႂၢၵ်ႈဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ မီးၸၼ်ႉငဝ်ႈ၊ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ ၵူၺ်းပီၼႆႉၶႂၢၵ်ႈထႅင်ႈ ၸၼ်ႉသွင် ဝႃႈၼႆ။

မွၵ်ႇသၢဝ်းႁႃႈႁဵင်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်တင်ႈၶိုၼ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်သုၼ်ၵၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွႆႈႁပ်ႉသူင်ႇၵူၼ်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ၊ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇ၊ ၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၸိူဝ်းၼႆႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်မီးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း 100 ပၢႆ ဢၼ်ၽွမ်ႉတူဝ်ႈ တၼ်းတႃႇ လူႇလိူတ်ႈပၼ်ၵူၼ်းပဵၼ် ၽွင်းၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃသေလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လိူတ်ႈ ။  မိူဝ်ႈလဵဝ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပဵၼ် ၸၢႆးလႅင်းၸၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း