Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸုတ်ႇၽဝ်ၾႆးထိူၼ်ႇပႃႇ

RCSS ဢွၵ်ႇၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ထိူၼ်ႇပႃႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢွၵ်ႇၶေႃႈႁႄႉႁၢမ်ႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ထိူၼ်ႇပႃႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈၼႃႈတီႈၶွင် RCSS လႄႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၾၢင်ႉ ၽေးၾႆးၵၼ် ၵူႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶေႃႈႁႄႉႁၢမ်ႈၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ - ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈပႃႇ၊ ၾႆးလၢမ်းပႃႇလႄႈ မီးမွၵ်ႇၵႂၼ်းၾႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img