Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႉလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 180 ပၢႆ လႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ တင်းၼမ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႉလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 180 ပၢႆ လႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ တင်းၼမ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၢၼ်ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈ မႃးယူႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်းမူတ်း 188 ၵေႃႉလႄႈ တီႉလႆႈပႃးထႅင်ႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 13/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်လၵ်ႉ ၶဝ်ႈယူႇ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img