Sunday, June 16, 2024

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႉလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 180 ပၢႆ လႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ တင်းၼမ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၢၼ်ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈ မႃးယူႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်းမူတ်း 188 ၵေႃႉလႄႈ တီႉလႆႈပႃးထႅင်ႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ။

Photo by – irrawaddy/ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 13/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်လၵ်ႉ ၶဝ်ႈယူႇ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူတ်ႇ ထတ်း 3 ဢွင်ႈတီႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 188 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 10 ၵေႃႉ၊ ၶွမ်ႊၽိဝ်ႊတိူဝ်ႊ 16 လုၵ်ႈ၊ ၾူၼ်း 548 လုၵ်ႈ၊ ၵႃး 6 လမ်း၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 5 လမ်း၊ ၵွင်ႈ AK 3 လဝ်း၊ မႅၵ်ႉၵွင်ႈ 11 ဢၼ်လႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ 325 လုၵ်ႈ။ လိူဝ် ၼၼ်ႉ တီႉလႆႈပႃးထႅင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃးထႅင်ႈၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်လဵၼ်ႈၵဵမ်း၊ ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်တေႃႇလွင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉပႃးထႅင်ႈ။ တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 188 ၵေႃႉဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ပၢႆ လၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵေႃႉလႂ် ပဵၼ်ၽႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးယူႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၵူတ်ႇထတ်းမႃး။ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 100 ပၢႆ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၶဝ် လႆႈၶႂၢင်ႉတီႈၽႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ လူဝ်ႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်းထၢမ်တူၺ်းလီလီၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ပၢၵ်ႇပၢႆ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးယူႇသဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်မူႇလႂ် ၸုမ်းလႂ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉသုၼ်ႇ ၶဝ်ႈယူႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်တူၺ်းလီလီလႄႈ သင်ဝႃႈ ၵဵဝ်ႇ ၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တေႃႇ လွင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႇၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉၸိုင် ႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်းပၼ်တူတ်ႈ တၢမ်ႇ – ဝႃႈၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး ဝဵင်းၼိုင်ႈသေ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵၢၼ်တေႃႇလွင်းၵေႃႈ လိူင်ႇၽႄႈၼမ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵႆႉမီးပၼ်ႁႃ လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇတႃႇသေႇ၊ ပဵၼ်တီႈဢၼ်လီမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇ လူမ်ႈတီႈၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း