Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီ့ၺွပ်းပီႈၼွင့်တႆး လၵ့်ၶၢမ်ႈၼမ့်သၢႆ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီ့ၺွပ်းပီႈၼွင့်တႆး လၵ့်ၶၢမ်ႈၼမ့်သၢႆ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပႂ့်ႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈ - ထႆး တီ့ၺွပ်းၵူၼ်းလၵ့်ၶၢမ်ႈၼမ့်သၢႆ။ ပဵၼ်တႆးမႄႈႁွင်ႈသွၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 03/03/2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇသိုၵ်း တီ့ၺွပ်း ၸၢႆးပၢင်ႇ ဢႃယု 55 ပီ ယူႇတီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်မၢၵ်ႇၽႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး ။ ၽွင်းၶၢမ်ႈၼမ့်လုၵ့်တႃႈၶီႈလဵၵ်းတေပွၵ်ႈမိူင်းထႆးဝႃႈၼႆ ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸင်ႇဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆး သူင်ႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img