Monday, May 20, 2024

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီ့ၺွပ်းပီႈၼွင့်တႆး လၵ့်ၶၢမ်ႈၼမ့်သၢႆ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပႂ့်ႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈ – ထႆး တီ့ၺွပ်းၵူၼ်းလၵ့်ၶၢမ်ႈၼမ့်သၢႆ။ ပဵၼ်တႆးမႄႈႁွင်ႈသွၼ်။

Photo by CM News / ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီ့ၺွပ်းပီႈၼွင့်တႆး လၵ့်ၶၢမ်ႈၼမ့်သၢႆ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 03/03/2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇသိုၵ်း တီ့ၺွပ်း ၸၢႆးပၢင်ႇ ဢႃယု 55 ပီ ယူႇတီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်မၢၵ်ႇၽႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး ။ ၽွင်းၶၢမ်ႈၼမ့်လုၵ့်တႃႈၶီႈလဵၵ်းတေပွၵ်ႈမိူင်းထႆးဝႃႈၼႆ ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸင်ႇဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆး သူင်ႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးသေ ထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ ၸၢႆးပၢင်ႇၼႆ့ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ။

ၸၢႆးပၢင်ႇ လၢတ်ႈတီႈပလိၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းယႃႈမဝ်းၵမ် – ၵူၺ်းၵႃႈယွမ်းႁပ့်ဝႃႈ လႆႈလၵ့်   ၶၢမ်ႈၼမ့် ။ လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၵႃႈၶၢမ်ႈၼမ့် 500 ဝၢတ်ႇ။ ယွၼ့်ပိူဝ်ႈမၼ်းၵႂႃႇ- မႃးငၢႆႈလီ။ တႃႇၶၢမ်ႈၵႂႃႇလဵၼ်ႈၵၢၼ်တေႃႇလွင်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလိုၵ့် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ”ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီ့ၺွပ်းတူဝ်ၸၢႆးပၢင်ႇဝႆ့သေ ၵပ်းသၢၼ်ၵၼ်တင်း ႁူင်းပလိၵ်ႈၼႃးဝၢႆ ပိူဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း  တွင်ႈထၢမ်လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၸၢႆးသေ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ့်ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၵႃ့ဢၼ်ယူႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – သင်ဝႃႈပီႈၼွင့်တႆး ၶႂ်ႈၵႂႃႇ- မႃးၾင်ႇ မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၶၢမ်ႈၼမ့်သၢႆ။ ႁႃလၢႆးတၢင်းသေၵႂႃႇမႃးတီႈၶူဝ်ၼၼ့်လီတီႈသုတ်း။ ၶၢမ်ႈၼမ့်လူၺ်ႈတၢင်းလတ်းၼႆ့ၽေးၼမ် ။ ၸၢင်ႈၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးယိုဝ်း၊ တီ့လူးၵွၼ်ႇ – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းၵိၼ်ၶၢဝ်းလူႇ၊ ၶၢဝ်းတၢၼ်း ၶၢဝ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၵေႃႈပၼ်ၶႂၢင့် ဢၼု ၺၢတ်ႈဝႆ့ တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း