Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈၼႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းမိတ်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢင်မၢၵ်ႇမႅင်း ၸွမ်းလႅၼ်ၼႃးၼမ်

ၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းမိတ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတဵင်ၽၢႆ လၢင်းႁွင်ႈၼမ်ႉ ၵူဝ်ၽႃႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၸဝ်ႈၼႃး လူဝ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း တဵင်ၽၢႆ၊ လၢင်းႁွင်ႈ တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း (ဝၢၼ်ႈတူဝ်းပိၼ်ႇ) တင်း ဝၢၼ်ႈတွင်ႇၵႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢင်မၢၵ်ႇမႅင်းဝႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်ႁူဝ်ႉတပ်ႉၶဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img