Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးသႅင်လႃႈ

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးသႅင်လႃႈ ဝတ်ႉသၢႆမိူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးသႅင်လႃႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉသၢႆမိူင်းလႄႈ ၽူႈငမ်းပၢႆးလိုဝ်ႉ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ ၽွင်း ဢႃယု ၸဝ်ႈလႆႈ 97 ပီ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/2/2024 ယၢမ်းၸဝ်ႉ 12:22 မူင်း ၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr. ꩪမ်မသီရိ (ႁိုဝ်) ၸဝ်ႈၶူးဝႃး သႅင်လႃႈ ၽူႈငမ်း ပၢႆးလိုဝ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img