Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃၽႄပရိယတ်တိသတ်ꩪမ်ပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၵွၼ်းတိင်ႇၺ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃၽႄပရိယတ်တိသတ်ꩪမ်ပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်း လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသင်ႇၶၼႃႇယၵ တူင်ႇဝဵင်း မိူင်းယႆ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင် ၽွင်းဢႃယု 78 ပီ ဝႃႇသႃ 59 ဝႃႇ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ယူႇတီႇသင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႇၵႃႇသတ်ႉထႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img