Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး

ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ ယႃႉသုမ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတီႈပွၵ်ႉ ပျီႇတေႃႇတႃႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ၵၼ်ႊထရႅၵ်ႊ ၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်းယေး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢဝ်ၸၢၵ်ႈၵႃးထုၺ်လိၼ်မႃးထုၺ်ထႆ သုမ်ႉသွင်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်ဢၼ်မီးတီႈလိၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းၵၼ်ၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉပျီႇတေႃႇတႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ၸုမ်းၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးၸိူဝ်းၼႆႉဢဝ်ၵႃး/ၸၢၵ်ႈထႆထုၺ်လိၼ် မႃးယႃႉသုမ်ႉသွင်းၶၢႆၶူဝ်းလႄႈသုမ်ႉယူႇသဝ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈပွၵ်ႉပျီႇတေႃႇတႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22 /08/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်။ ၵူၼ်းမိူင်းၸဝ်ႈၶွင်သုမ်ႉ/လၢၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇတၼ်းလႆၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင်သင် ၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈပၢႆႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ " ၽွင်းၶဝ်ဢဝ်ၸၢၵ်ႈမႃးယႃႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၵေႃႈမႃးမီးတီႈၼၼ်ႈမွၵ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img