Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၶိုၼ်ႈ

ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်

ၽွင်းၶဝ်ႈမႂ်ႇၼႃးလေႃ ဢွၵ်ႇၼႆႉ တီႈတိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ် ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ပဵၼ်ၵၢၼ် ၼိုင်ႈထူင်လႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 1 သႅၼ်ပျႃး။ ပီ 2024 ၼႆႉ တီႈတိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းဢဝ်ၶဝ်ႈၼႃးလေႃဢွၵ်ႇၶၢႆယဝ်ႉလႄႈ ၶဝ်ႈမၢၼ်ႈပေႃႇသၢၼ်းမူၺ်း ၼိုင်ႈထူင် 99,000 ပျႃး ပေႃးၶဝ်ႈသၢၼ်ပေႃႇသၢၼ်းမူၺ်း သႅၼ်းၶႅမ်ႉၸိုင် ၼိုင်ႈထူင် 13,900 ပျႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈတိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ်...

လိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်

ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ - ၶဝ်ႈသၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်လၢႆပုင်ႈ ယွၼ်ႉၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃး လွင်ႈၶႅပ်းငိုၼ်းဝႂ် 20,000 ပျႃး တေဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်း ၸႂ်ႁႅင်း။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2023 ၼႆႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ - ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img