Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး

ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈထႆး ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁႄႉယိုဝ်း တၢႆ 5 ၵေႃႉ

မိူဝ်ဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/1/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်း  ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထႆးယိုဝ်းတၢႆ 5 ၵေႃႉ တီႈဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၶႆ့ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးၸိုင်ႈထႆး။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆ့ သိုဝ်ႇ MAESAIPRESS တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ မီၵူၼ်း10 ၵေႃႉ တေႃႉယႃႈမ  ၶၢမ်ႈၶဝ်ႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး တီႈလွႆသုင်တီႈၼိုင်ႈ၊ ဢၼ်မီးၾၢႆႇလင်ဝတ့်ၼွႆႉလွႆတုင်း၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img