Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵႃႈယႂ်ႇ

ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵိၼ်ယမ်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇဢမ်ႇထၢတ်ႇ လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းပႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ၵုၼ်ႇၵိၼ်ယမ်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်။ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵိၼ်ယမ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ၊ လၢဝ်ႇၵၢႆး ၊ မူႇၸေႊ၊ၼမ်ႉၶမ်း တီႈဢၼ်မီးပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵိၼ်ယမ်ႉ ၶူဝ်းၸႂ်ႉၼႂ်းသွင်ႇၾႆး(ႁွင်ႈမိုဝ်ႉ) ပုင်ႈၶိုၼ်ႈတူပ်ႉၼႅပ်ႇ။ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ၶႆႇၵႆႇၼိုင်ႈၽႅင် (30 လုၵ်ႈ)ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ 6000 ပျႃးသေယၢမ်းလဵဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img